Omega - Concerten


Omega houdt drie maal per jaar een openbaar concert. Het eerstvolgende concert van Omega is op: zondag 3 juni 2012.

Concerten beginnen om 15:30u.

De toegang is vrij voor bezoekers, maar na afloop zal gevraagd worden om een vrijwillige bijdrage.

Locatie: Bonifatiuskerk
Huissensedijk 10
6842 AK Elden (Arnhem)

Voor een routebeschrijving, zie de website van de kerk: http://www.gemeentederankarnhem.nl/page6.html
Kijk van te voren even goed hoe u precies rijden moet; ervaring leert dat de kerk moeilijk te vinden is.

Klik hier voor programma's van de concerten:

This free website was made using Yola.

No HTML skills required. Build your website in minutes.

Go to www.yola.com and sign up today!

Make a free website with Yola