Omega - Musici


Omega staat open voor zangers, zangeressen en instrumentalisten die oude muziek (tot ongeveer 1800) beoefenen.

Het doel van Omega is tweeledig:

  • Omega wil gevorderde amateurmusici met een voorliefde voor oude muziek (tot ongeveer 1800) een netwerk en een podium bieden.
  • Omega wil daartoe twee- tot driemaal per jaar een openbaar concert organiseren, verzorgd door haar deelnemers, op een toepasselijke locatie in (de omgeving) Arnhem.
Dit houdt onder andere in dat van de deelnemers aan Omega verwacht wordt dat zij zelfstandig een partij kunnen instuderen en kunnen optreden met een ensemble.

De kosten verbonden aan de concerten worden gedragen door de uitvoerenden. De totale kosten worden hiertoe hoofdelijk omgeslagen.

Hoewel bestaande ensembles welkom zijn, is het nadrukkelijk de wens en bedoeling van Omega om als netwerk te fungeren. In principe wordt van deelnemers verwacht dat zij ook voor ad hoc ensembles en eenmalige projecten binnen Omega beschikbaar zijn.

Klik hier voor een volledig reglement van Omega.

This free website was made using Yola.

No HTML skills required. Build your website in minutes.

Go to www.yola.com and sign up today!

Make a free website with Yola